Drie keer kwamen geïnteresseerde parochianen bijeen om mee te praten over de toekomstige inrichting van het kerkgebouw. Oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden met bisdom, monumentenzorg, gemeente en provincie. Allen hebben ons zeer aangemoedigd en verdere ideeën geleverd. De laatste samenkomst op 28 oktober 2018 was drukbezocht. Daar werd gevraagd om de plannen ook op de site te publiceren. Daar zijn we nu dus mee bezig...
 

PLANNEN LAURENTIUSKERK


aanleiding: fusie
Er is een fusie tot stand gekomen tussen de parochies Kunrade en de Laurentius. De oude Laurentiuskerk moet een plek worden waar ook de parochianen uit Kunrade zich thuis gaan voelen. Dat kan:
   •   door meer stoelen te plaatsen,
   •   door de aanwezigen minder hiërarchisch te laten plaatsnemen en meer informeel
        in een kring rond het altaar te laten zitten,

   •   door de prachtige iconen van Octavia een plek te geven
   •   en door het orgel van Kunrade een plek te geven.
  
reden: toekomst
De toekomst stelt nieuwe eisen aan een kerkgebouw.
   •   De kerkbezoekers zijn ouder en vinden banken vaak erg lastig om in te zitten;
       ze zoeken ook ruimte voor ‘n rollator; de ruimte moet dus flexibel zijn.

   •   Er zullen minder kerkgangers zijn, dus de liturgische ruimte moet kleiner zijn.
   •   Tegelijk moet er plaats gemaakt kunnen worden voor zeer druk bezochte vieringen.
   •   De kerk moet ook gastvrijheid kunnen bieden aan passende culturele evenementen
       zoals concerten en exposities.

   •   Zeker zal de kerk van de toekomst ook een ontmoetingsplek zijn,
       dus na de diensten wil men er koffie drinken en napraten,
       we willen bezoekers ontvangen van het kerkhof of het Maria-altaar,
       parochianen kunnen er spullen brengen voor speciale acties, zoals kleding of speelgoed.
       Bovendien is het een mooie ruimte voor vergaderingen.

 

In een toekomst met veel minder priesters zal de ontmoeting van parochianen en het contact met vrijwilligers van levensbelang zijn. De achterste helft van de kerk moet een multifunctionele ruimte worden die apart te verwarmen is en indien nodig bij de kerk betrokken wordt.
Ook kijken we naar het energieverbruik en de akoestiek!

 
plan
De Voerendaalse architect Mark Feron heeft het gebouw en de geschiedenis ervan zorgvuldig bestudeerd. In overleg met alle geïnteresseerde parochianen, het bisdom, monumentenzorg, provincie en gemeente zijn we een plan aan het ontwikkelen. Op deze pagina vindt u de voorlopige ideeën. 

   •   Het altaar komt op een kleine verhoging. Deze komt centraal te liggen op de plek
       waar de zijvleugels het schip kruisen.
       Misschien gaan de de antieke altaarsteen gebruiken die wellicht nog uit de door paus Leo IX
       gewijde kerk stamt. Hij is nu in de doopkapel ingemetseld.
       Het huidige hoofdaltaar, dat van de communiebank van Jan Stuyt is gemaakt, komt bij het Maria-altaar.

   •   Links en rechts en voor het podium komen stoelen en enkele banken voor het 'kerkgevoel’
       en voor wie de stevigheid van een bank zoekt.

   •   Achter het altaar wordt het huidige priesterkoor verlaagd tot het niveau dat Jan Stuyt had ontworpen.
       Daar neemt het koor plaats. Het orgel van Kunrade is te massief om op het priesterkoor erbij te zetten.
       Het zou geplaatst kunnen worden tegen de muur waar thans de nis is met de reliek van de heilige Cornelius.
       Hier lijkt het net nog dicht genoeg bij het koor te staan.

   •   Het tabernakel krijgt een plaats op het Laurentius-altaar dat sacramentskapel wordt.
   •   In de absis komt het kruis dat thans in de doopkapel hangt en vroeger buiten naast de hoofdingang
       tegen de toren.

   •   Het achterste gedeelte moet een soort zaaltje worden dat met een vloer, vaste en verrijdbare panelen
       en enkele plafond-elementen met stralingswarmte apart te verwarmen is.
       De ruimte kan bij de kerk betrokken worden als het druk is,
       maar ook apart dienen om bijeenkomsten te houden.
       De vaste panelen lopen evenwijdig aan de kerkmuur.
       De verrijdbare staan er dwars op om - indien nodig - voor intimiteit te zorgen.

De bestaande kunstobjecten, inclusief de kruisweg, blijven aanwezig!


Klik op een van onderstaande items voor meer informatie!
 

  
MOMENTEEL 

PLANNEN
 


 

 

HISTORIE
  
KERKINTERIEUR VROEGER
(oude ansichtkaart, oude foto en reconstructie kerk voor 1840)
kerklaurentius ansicht
kerklaurentius interieur
kerklaurentius interieur ca 1920
kerklaurentius interieur ca 1920 Smeets
kerklaurentius na 1920 Smeets
kerklaurentius reconstructie
kerklaurentius voor stuyt
1/7 
start stop bwd fwd