... na de fusie...

 

IN MEMORIAM

ALBERT DANIËLS

 

geboren te Heerlen op 14 juli 1938

overleden te Voerendaal op 10 april 2017

 

Op Goede Vrijdag 14 april namen we met een stille uitvaartdienst afscheid van onze zangersvriend Al Daniëls die op 78 jarige leeftijd vrij onverwacht van ons heenging.

Al was gedurende 48 jaren lid van het koor, waarvan diverse jaren als bestuurslid. Gedurende deze periode mocht hij ook de zilveren en gouden onderscheiding van de Nederlandse Gregorius Vereniging in ontvangst nemen vanwege de grote verdiensten voor het koor. Wij waren dan ook ondanks ons verdriet voor zijn heengaan blij om dit laatste afscheid te kunnen opluisteren met ‘zijn’ koren en de hem  bekende Gregoriaanse Requiem mis en enkele liederen uit de Deutsche Messe van Schubert .

Wij zullen Al altijd in onze herinneringen bewaren als een blijmoedige, goedlachse en behulpzame man met grote liefde zijn familie en voor het Gregoriaans. We vonden het daarom zo fijn  zijn uitvaartdienst met deze aloude kerk-muziek op te mogen luisteren en haalden daarbij al die repetitie- en uitvoeringsuren met hem in herinnering.

Grote dank zijn wij dan ook verschuldigd voor de vele jaren die hij aan ons koor gegeven heeft  en wensen zijn vrouw Marie-Louise en de familie veel sterkte om zijn gemis te dragen.  Al bedankt!

 

 

 

Op 30-jarige leeftijd debuteerde hij in het toentertijd Gregoriaanse mannen- koor. Net als in het dagelijkse leven was hij een vakman die zijn stem graag in dienst stelde van het koor en daarin specifiek de bassengroep. Toonaangevend op de achterste rij stond hij bijna 50 jaar zijn mannetje en was hij door niemand uit zijn evenwicht te brengen. Ook na de repetities was Al een grote gangmaker, waarbij veel plezier werd beleefd; van het Klinkenberg-locaaltje tot Davidbron (Barkeeper) als in de opeenvolgende repetitielocaties.

Tijdens een interview in de 8e uitgave van ‘Zangkal” liet hij optekenen hoe hij door zijn jeugdhobby (bier drinken) door het bestuur werd benoemd tot drankverzorger tijdens en na de repetitie.

Hij werd geroemd om zijn standvastigheid op velerlei gebied en zeker zijn opvatting tot het lied. Hij was in het koor om te zingen, alles eromheen waren maar bijzakelijke dingen.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
BESTUUR

voorzitter
Harry Huijts (algemene coördinatie, uitzetten hoofdbeleidslijnen, vertegenwoordiging bestuur, overleg met pastoor en kerkbestuur) Molenweg 12, 6367 GH, Voerendaal, 045-5751362, [email protected]
secretaris
Tilly Essers   (agenderen vergaderingen, notulering, mededelingen aan de leden, subsidiezaken, jaarverslag, correspondentie, jaarplan), Pyrostraat 8 6367 CP Voerendaal, 045-5751341, [email protected]
lid
Leonie Ramaekers (contactpersoon, activiteitencommissie, presentielijst), Dijkstraat 40, 6367 XV Voerendaal  (5750423) e-mail: [email protected]
lid
Tilly Essers (muziekcommissie, contactpersoon, activiteitencommissie. archivering)
[email protected]
contributie
De contributie van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia bedraagt € 27.00 per jaar (ineens vóór 1 juli € 25,-) / per maand € 2.25; echtparen betalen €45,- per jaar). Deze contributie en eventuele giften van begunstigers kunnen overgemaakt worden op het banknummer 1548.10.223 bij de RABObank te Voerendaal.
afmelden
Leden die verhinderd zijn gelieven zich af te melden bij:
Het bestuur, Anja, of bij iemand uit zijn eigen stemgroep die dan het bestuur op de hoogte stelt.

 

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET 150-JARIGE KOOR...


\

 

De jubilerende koren, St.Joseph Bocholtz en Caecilia Voerendaal, die in 2015 hun 150-jarig bestaan vieren, werden via hun dirigenten Anton Kropivšek en Anja Hendrikx, geattendeerd op deze unieke compositie.