Gemengd Koor
Jubilate Deo
Voerendaal

 


 

FUSIE
De fusie van de beide kerkkoren, Kerkkoor Kunrade en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, is een feit. Sinds oktober 2016 is er al een intensieve samenwerking geweest tussen beide kerkkoren. We hebben gezamenlijk gerepeteerd en uitvoeringen gegeven. En er zijn verscheidenen gezamenlijke algemene ledenvergaderingen geweest. Dit alles met de bedoeling om samen verder te gaan.
Op 20 april 2017 is bij beide koren een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het koor werd opgeheven. Aansluitend is in het Home de oprichtingsvergadering geweest van het nieuwe koor. Deze werd geleid door een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Alice Frijns.
De statuten van het nieuwe koor werden bij acclamatie goedgekeurd, evenals het huishoudelijk reglement. Daarna was er een schriftelijke bestuursverkiezing, en ook werd er schriftelijk een voorzitter gekozen. Vanaf 20 april 2017 is er nu dus een nieuw, groot koor. En de naam is: Gemengd Koor Jubilate Deo Voerendaal.

 

 

BESTUUR
Voorzitter: Hub Visschers [email protected]<mailto:[email protected]>
Secretaris: Johan Gooiker [email protected]<mailto:[email protected]>
Penningmeester: Liesbeth Molan [email protected]<mailto:[email protected]>
Lid: Theo Treuen [email protected]<mailto:[email protected]>
Lid: Wiel Thiessen [email protected]<mailto:[email protected]>