IBA-PROJECT

 De 'fluistertoren' gaat het 'oerland van kalk' markeren. Het is een crowdfunding project van de werkgroep Fluistertoren binnen de Coöperatie Land van Kalk. Het kerkbestuur is een van de deelnemers. Lees het artikel in de Limburger HIER.FUSIE
Per bisschoppelijk decreeet zijn vanaf 1 januari 2018
de parochies van de H.Laurentius te Voerendaal
en van O.L.V.van Altijddurende Bijstand te Kunrade
gefuseerd tot de nieuwe parochie H.Laurentius.
Onderstaande pastoor en Kerkmeesters werden benoemd. 
 

PLANNEN
De parochiefusie en de toekomst hebben ons aangezet tot het maken van toekomstplannen. Bekijk ze hier!
 

 

BESTUURSLEDEN


pastoor H.Brouwers (voorzitter)
Kapelhof 1, 6367 SX, Voerendaal
045 575 0128 - hbrouwers(a)ziggo.nl
   NB (a)[email protected]


mevrouw M.Beckers (secretaris)
Cortenbacherdreef 4 6367GG Voerendaal
045-5748021 - marijckebeckers(a)kpnmail.nl
   NB (a)[email protected]

de heer T. Severens (penningmeester)
Florinstraat 1, 6367 DB, Voerendaal
045 - 5620160 - aw.severens(a)
ziggo.nl   NB (a)[email protected] 


de heer R.Possen (gebouwen)
Heerlerweg, 36 6367AE Voerendaal
045-5752801 ronpossen(a)home.nl   NB (a)[email protected]mevrouw L.Huveneers, (pacht / administratie)
Winthagen 2, 636 7GX, Voerendaal
045-5751408


de heer Paul Leunissen, (gebouwen Kunrade)
Heerlerweg 126, 6367AG Voerendaal,
045-5754517 - p-leunissen(a)home.nl 
 NB (a)[email protected]


de heer Huub Vaessen, (Laurentiushome)
Hoolstraat 44, 6367 GD Voerendaal,
045-5750795 huub.vaessen(a)planet.nl
   NB (a)[email protected]