UITVAART

 

De meeste bewoners van Voerendaal stellen prijs op een kerkelijke uitvaartdienst. Tijdens het regelen van een uitvaart dient daarom met de parochieassistent (0650544105) contact gelegd te worden. Dit kunt u zelf doen, u kunt het ook door de uitvaartleider laten doen. In overleg wordt een tijdstip vastgesteld. Meestal is dit de vijfde dag na het overlijden. Naast de pastoor zijn er andere voorgangers beschikbaar. Er vindt geen uitvaartdienst plaats op dinsdagen.


opluistering

In beide kerken is een speciaal koor en een organist beschikbaar. De kerk geeft aan levende muziek uiteraard de voorkeur boven ingeblikte geluid. Een eucharistie is immers een activiteit van gelovigen. In sommige omstandigheden, als daarvoor een goede reden is, wordt wel eens een nummer van een cd gedraaid. Tijdens de avondwake is er geen koor aanwezig. Het gebruik van cd's is daar gebruikelijk.


kosten

De kosten van een uitvaartdienst bedragen 420 euro. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft geofferd. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover! We vinden een oplossing.


avondwake

Het is gebruikelijk aan de uitvaart een avondwake te laten voorafgaan. Daarvoor bestaan werkgroepen. De parochieassistent waarschuwt de vrijwilligers die daarop contact met de familie zoeken. Samen met de familie wordt de wake voorbereid. Er wordt een bijdrage van 30 euro gevraagd.

Het kerkhof is een apart verhaal en slechts ten dele iets dat het kerkbestuur aanbelangt. Zie op de pagina 'contact'.

 

begraafplaatsen
Er zijn in de dorpskern Voerendaal drie begraafplaatsen. De grootste valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ligt aan het Kerkplein.

Daartegenaan en achter de kerk ligt de r.k. begraafplaats. Daar zijn nog ongeveer 20 plaatsen beschikbaar. Bovendien is er een splinternieuw urnengraf! Voor kwesties omtrent graven op de r.k. begraafplaats wende men zich tot de heer R.J.H. Gulikers, Parallelweg 21, 6367 XZ Voerendaal, 06-53382872 of 045-5750992. Er wordt met de gemeente gewerkt aan een strooiveld.  

 

REGLEMENT, REGELS EN TARIEF

  Hier kunt u het reglement van de begraafplaats van de Laurentiusparochie 2014 downloaden.
 

  Hier kunt u de gedragsregels van de begraafplaats Laurentius 2014 downloaden.
 

  Hier kunt u de tarieven van de begraafplaats Laurentius 2018 downloaden.

 

Tenslotte ligt er een klein kerkhof in de buurt van de kerk van Kunrade. Er loopt een opheffingsprocedure. Vanaf 2010 kunnen er geen bijzettingen meer worden gedaan. Zaken betreffende dit kerkhof lopen via mevrouw L.Huveneers, Winthagen 2, 6367GX Voerendaal, 045-5751408

 

lambrichs1
lambrichs2
lambrichs3
lambrichs4
lambrichs5
lambrichs6
lambrichs7
vLoo
vLoo5
vLoo6
wilhouben0
wilhouben1
wilhouben2
wilhouben3
wilhouben4
wilhouben5

Muurschildering van Martin Plag (Fish) onthuld met Pasen (2017)