parochies

VOERENDAAL

 
KOM JE OOK?
4 Oktober 18 uur Laurentiuskerk:
kom met je huisdier of kuffel
en vier werelddierendag
op het feest van Francicus.


 

 
SPEURTOCHT
00
01
00
01
De kinderen die 3 jaar geleden gedoopt zijn, waren uitgenodigd voor een speutrocht door de kerk. Lucas bracht een zelfgemaakt kruis mee. Er werden ook kaarsjes opgestoken. 'Waar denk je nu aan? - 'Ik denk dat Jezus hoort wat in mijn hoofd zit.'
 
 
 
OOGSTDANKFEEST
o.a. van Nadine Spierts, Hub Habets. Marion Habets en Peter Lambrichs . Zie ook de aparte SITE!
 
 
 
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 18 UUR
eucharistie in de Laurentius
communiedienst in Kunrade
 
ZATERDAG 27 SEPTEMBER 18 UUR
eucharistie in Kunrade
communiedienst in de Laurentius
 

 

 


OPRUIMEN!
 

‘En nou als de bliksem naar boven en dan ruim je eerst je kamer op en dan mag je gaan spelen!’ Moeder wees met een boos gebaar naar boven. ‘Dat vind ik niet eerlijk’ riep Anne. Ik heb toch opgeruimd!’ ‘O ja? En die kleren op de grond en die verfrommel op tafel?’ ‘Nou... die kleren moet ik straks aan Judith laten zien en dat verven daar ben ik nog mee bezig. Dat moet drogen.’ Terwijl Anne mokkend naar boven liep, rende Marc alweer omlaag. ‘Zo,’ riep hij opgewekt. ‘Klaar.’ Hij pakte de voetbal en rende naar buiten.
Later die middag zag moeder dat Marc zijn vuile kleren alleen maar onder het bed had getrapt. Niks klaar! En Anne had haar kleren netjes op de stoel gelegd en de verfkwasten schoongemaakt. Dus als je wilt weten wie het beste luistert dan moet je niet horen wat ze zeggen, maar je moet kijken wat ze doen.

 
 
01
02
03
04
05
06