PAROCHIES

VOERENDAAL

Ad Blijlevens overleed op 8 februari te Heerlen. Vanaf 1968 woonde hij in Kunrade. Hij doceerde Liturgie aan de H.T.P. te Heerlen en werd later rector van wat inmiddels de UTP geworden was. Sinds 1985 was hij maandelijks voorganger in de parochie Kunrade. Hij was erg dankbaar hier in oktober nog zijn 85ste verjaardag gevierd te hebben. Hij was toen 60 jaar priester en 65 jaar redemptorist. Hij hield van zingen en van een mooie liturgie. Eredienst aan God was voor hem nauw verbonden met mensen recht doen.

De uitvaart is op 12 februari om 14 uur, Gerarduskapel van Wittem.
De avondwake op 11 februari om 19 uur, Elisabethkapel Parc Imstenrade.
In het weekend van 14 februari bidden we voor hem in Kunrade.

KUSTERS OVER KEMP
Het dekenaat Heerlen nodigt u uit voor een lezing over Pierre Kemp door Prof.dr. Wiel Kusters op donderdag 18 februari om 20 uur in de 'Thuis en Partners Zaal' van Parkstad Theater Heerlen. Vrije gave is welkom. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar marijckebeckers@ kpnmail.nl
De volgende dekenale lezing is op 19 mei door prof.dr. Paul van Tongeren.

 
 

ZEGELTJES
We kunnen  8dozen met gratis boodschappen uitdelen in de parochie dank zij uw medewerking!
 

 

 

 

KINDERKERK VOERENDAAL
Volg haar op Facebook!

  

ASWOENSDAG
Laurentius 18 uur / Kunrade 19 uur

ZATERDAG 13 FEBRUARI 18 UUR:
Eucharistie in Kunrade
Communiedienst in de Laurentius 

 

 VASTEN
‘Mamma, wat is vasten?’, wilde Debby weten. ‘Vasten is, dat sommige mensen tot Pasen minder eten of roken.’ ‘Dat is leuk’, riep Debby verrukt. ‘Ik ga vasten! En dan eet ik geen worteltjes en geen broccoli en geen spinazie en geen ui...’ Ze was mee aan het tellen op haar vingers en was vast van plan de tien vol te maken. ‘Ho ho!’, riep mamma. ‘Kinderen in de groei mogen niet vasten.’ Debby keek teleurgesteld. ‘Dat is niet eerlijk!’ ‘Nou’, zei moeder, ‘kinderen kunnen andere dingen doen. Bijvoorbeeld minder snoepen of minder computerspelletjes doen.’ ‘Hè hè, wat heb ik daar nu aan!’ ‘Je zou het eens moeten proberen!’, zei mamma. En toen maakte Debby een voornemen. Ze schreef het op in haar agenda. ‘Op dinsdag stuur ik geen sms-jes meer.’
Woensdag vroeg mamma: ‘Debbie, hoe was dat vasten nou?’ ‘Het was wel leuk’, zei Debbie. ‘De dinsdag duurde veel langer dan anders. Ik denk dat je langer leeft als je aan het vasten bent. En het telefoontje met Tamara vanmorgen was dubbel zo leuk omdat we al een eeuwigheid niet meer gekletst had. En jij? Vast jij ook?’ ‘Ja’, zei mamma, ‘ik drink geen glaasje wijn meer!’ ‘Dat is niet eerlijk’, riep Debbie opnieuw. Wijn is vies! Dan eet ik dus geen broccoli meer en ze pakte de telefoon om het aan Tamara te sms-en.

CARNAVAL

01
02
05
07
08
10
14
101
102
103
s01
s02

Enkele beelden uit de optocht, de Mis met de Kaatbuurkes en van de sleuteloverdracht in het gemeentehuis van Voerendaal op 5 februari. De vrijwilligers van de parochie Voerendaal kregen een onderscheiding voor hun vele goede werk voor de gemeenschap uit handen van prins Michel I. Jan Hendriks ontving eveneens een onderscheiding voor zijn bijdrage aan 'Witste nog Koempel'.