PAROCHIES

VOERENDAAL

3 JULI: KERK KUNRADE
Er ligt een voorstel voor de commissie en de raad om een huiskamer-XL met bibliotheek te realiseren in de kerk van Kunrade. De dagkapel met beide hallen blijft exclusief voor de eredienst beschikbaar. Een en ander wordt na de dienst van 11.15 uur (ca 12 uur) op 3 juli besproken in de dagkapel door alle belangstellenden. Op 21 juni vergadert de raadsconferentie hierover. U kunt de stukken vinden onder agendapunt 3.4 GEMEENTE... Raadvoorstel.... Ontwerp....


 Hoeve Ten Hove, 20 augustus. KLIK voor meer!


 

 

    

ZATERDAG 2 JULI 18 UUR
Eucharistie in de Laurentius
Communiedienst in Kunrade
 

 

 


KINDERKERK VOERENDAAL
Volg haar op
Facebook!

 


VRIENDJE WORDEN
‘Oh, wat lief’, Aagje wees naar een baby-aap. Hij had nog weinig vacht en keek angstig nieuwsgierig uit de oogjes met snelle korte bewegingen. Het aapje liep in de richting van Aagje. ‘Hij wil mijn vriendje zijn!’, riep Aagje blij en ze plukte enkele grassprietjes en stak haar hand uit. Het aapje schrok zich rot van die naderende hand. Krijsend draaide het zich met een ruk om, en rende naar moeder aap. Het wierp zich tegen moeders borst en hield zich met zijn knuistjes vast aan haar lange haren en bleef zich enkele minuten trillend warmen tegen mamma aan. Toen werd hij rustiger en keek achterom. Aagje stond er nog. Het aapje werd nieuwsgierig. Liet moeder los en kwam weer in Aagjes buurt. Eerst bleef het op afstand staan, maar toen durfde het de sprong aan en kwam op Aagje af. Nu schrok Aagje zich een aap. Ze gilde en sprong tegen mamma’s benen op om opgepakte te worden en even de warmte van mamma  te voelen. Toen keek Aagje achterom en zag het aapje nieuwsgierig naar haar zitten kijken. Ze werd er zenuwachtig van. Het aapje wou inderdaad vriendje worden. ‘Kom’, zei Aagje tegen moeder. ‘We gaan naar de giraffen.’ ’
 

01
02
03
04
05
foto's Jo Jennekens 2011